VPS-Trade-1GB

شروع از
175,000 تومان/ماهانه
 • پردازنده 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • هارد 25GB SSD
 • آی پی 1 عدد
 • ترافیک 1000 گیگابایت

VPS-Trade-2GB

شروع از
300,000 تومان/ماهانه
 • پردازنده 1 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • هارد 55GB SSD
 • آی پی 1 عدد
 • ترافیک 2000 گیگابایت

VPS-Trade-4GB

شروع از
550,000 تومان/ماهانه
 • پردازنده 2 هسته
 • رم 4 گیگابایت
 • هارد 80GB SSD
 • آی پی 1 عدد
 • ترافیک 3000 گیگابایت

VPS-Trade-8GB

شروع از
1,070,000 تومان/ماهانه
 • پردازنده 4 هسته
 • رم 8 گیگابایت
 • هارد 160GB SSD
 • آی پی 1 عدد
 • ترافیک 4000 گیگابایت