NCHR 5GB

شروع از
45,000 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 10GB

شروع از
70,000 تومان
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 15GB

شروع از
95,000 تومان
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 20GB

شروع از
120,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 30GB

شروع از
170,000 تومان
ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 50GB

شروع از
270,000 تومان
ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان