NCHR 5GB

شروع از
90,000 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان

NCHR 10GB

شروع از
125,000 تومان
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان

NCHR 15GB

شروع از
175,000 تومان
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان

NCHR 20GB

شروع از
225,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان

NCHR 30GB

شروع از
325,000 تومان
ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان

NCHR 40GB

شروع از
425,000 تومان
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان

NCHR 50GB

شروع از
525,000 تومان
ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد
دارای SSL رایگان