NCHR 5GB

شروع از
90,000 تومان
ماهانه
فضا: 5 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان

NCHR 10GB

شروع از
125,000 تومان
ماهانه
فضا: 10 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان

NCHR 15GB

شروع از
175,000 تومان
ماهانه
فضا: 15 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان

NCHR 20GB

شروع از
225,000 تومان
ماهانه
فضا: 20 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان

NCHR 30GB

شروع از
325,000 تومان
ماهانه
فضا: 30 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان

NCHR 40GB

شروع از
425,000 تومان
ماهانه
فضا: 40 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان

NCHR 50GB

شروع از
525,000 تومان
ماهانه
فضا: 50 گیگابایت پهنای باند: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود DNS اختصاصی: دارد دارای SSL رایگان