NCHR 5GB

شروع از
35,000 تومان/ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل cPanel

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

NCHR 10GB

شروع از
50,000 تومان/ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 15GB

شروع از
65,000 تومان/ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 20GB

شروع از
80,000 تومان/ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 30GB

شروع از
110,000 تومان/ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان

NCHR 50GB

شروع از
170,000 تومان/ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • DNS اختصاصی دارد

دارای SSL رایگان