نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category
دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
ثبت 4,700 تومان
1 سال
انتقال 4,700 تومان
1 سال
تمدید 4,700 تومان
1 سال
.com
ثبت 290,000 تومان
1 سال
انتقال 290,000 تومان
1 سال
تمدید 290,000 تومان
1 سال
.net
ثبت 366,000 تومان
1 سال
انتقال 366,000 تومان
1 سال
تمدید 366,000 تومان
1 سال
.pro
ثبت 442,000 تومان
1 سال
انتقال 442,000 تومان
1 سال
تمدید 442,000 تومان
1 سال
.org
ثبت 366,000 تومان
1 سال
انتقال 366,000 تومان
1 سال
تمدید 366,000 تومان
1 سال
.win
ثبت 229,000 تومان
1 سال
انتقال 229,000 تومان
1 سال
تمدید 229,000 تومان
1 سال
.biz
ثبت 458,000 تومان
1 سال
انتقال 458,000 تومان
1 سال
تمدید 458,000 تومان
1 سال
.co
ثبت 702,000 تومان
1 سال
انتقال 702,000 تومان
1 سال
تمدید 702,000 تومان
1 سال
.in
ثبت 183,000 تومان
1 سال
انتقال 183,000 تومان
1 سال
تمدید 183,000 تومان
1 سال
.xyz
ثبت 61,000 تومان
1 سال
انتقال 305,000 تومان
1 سال
تمدید 305,000 تومان
1 سال
.me
ثبت 427,000 تومان
1 سال
انتقال 427,000 تومان
1 سال
تمدید 427,000 تومان
1 سال
.pw
ثبت 564,000 تومان
1 سال
انتقال 564,000 تومان
1 سال
تمدید 564,000 تومان
1 سال
.info
ثبت 427,000 تومان
1 سال
انتقال 427,000 تومان
1 سال
تمدید 427,000 تومان
1 سال
.art
ثبت 351,000 تومان
1 سال
انتقال 351,000 تومان
1 سال
تمدید 351,000 تومان
1 سال
.shop
ثبت 900,000 تومان
1 سال
انتقال 900,000 تومان
1 سال
تمدید 900,000 تومان
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه
0
دامنه انتخاب شده است