نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده بر اساس طبقه بندی
دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
ثبت 4,700 تومان
1 سال
انتقال 4,700 تومان
1 سال
تمدید 4,700 تومان
1 سال
.com
ثبت 147,000 تومان
1 سال
انتقال 147,000 تومان
1 سال
تمدید 147,000 تومان
1 سال
.net
ثبت 180,000 تومان
1 سال
انتقال 180,000 تومان
1 سال
تمدید 180,000 تومان
1 سال
.pro
ثبت 206,000 تومان
1 سال
انتقال 206,000 تومان
1 سال
تمدید 206,000 تومان
1 سال
.org
ثبت 195,000 تومان
1 سال
انتقال 195,000 تومان
1 سال
تمدید 195,000 تومان
1 سال
.win
ثبت 188,000 تومان
1 سال
انتقال 188,000 تومان
1 سال
تمدید 188,000 تومان
1 سال
.biz
ثبت 215,000 تومان
1 سال
انتقال 215,000 تومان
1 سال
تمدید 215,000 تومان
1 سال
.co
ثبت 367,000 تومان
1 سال
انتقال 367,000 تومان
1 سال
تمدید 367,000 تومان
1 سال
.in
ثبت 118,000 تومان
1 سال
انتقال 118,000 تومان
1 سال
تمدید 118,000 تومان
1 سال
.xyz
ثبت 135,000 تومان
1 سال
انتقال 153,000 تومان
1 سال
تمدید 153,000 تومان
1 سال
.me
ثبت 205,000 تومان
1 سال
انتقال 211,000 تومان
1 سال
تمدید 211,000 تومان
1 سال
.pw
ثبت 350,000 تومان
1 سال
انتقال 350,000 تومان
1 سال
تمدید 350,000 تومان
1 سال
.info
ثبت 179,000 تومان
1 سال
انتقال 179,000 تومان
1 سال
تمدید 179,000 تومان
1 سال
.art
ثبت 218,000 تومان
1 سال
انتقال 218,000 تومان
1 سال
تمدید 218,000 تومان
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه
0
دامنه انتخاب شده است