ارتقای کیفیت سرویس ها

با توجه به استفاده از سرورهای قدرتمند جهت میزبانی وبسایت ها، در راستای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری تصمیم گرفته شد تا منابع پردازشی سرویس ها افزایش یابد. سرویس های نمایندگی نیز میتوانند جهت ...