• Friday, June 24, 2016
با توجه به استفاده از سرورهای قدرتمند جهت میزبانی وبسایت ها، در راستای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری تصمیم گرفته شد تا منابع پردازشی سرویس ها افزایش یابد.
سرویس های نمایندگی نیز میتوانند جهت افزایش منابع پکیج ها، در سایت تیکت ارسال نمایند.

با تشکر
"های دیتا"